Skip to main content

关于我们

 赐福天官指定文章:你本是亿万千万富豪的命!因为你做了这些事扣没有了!

 8个月前 (12-20)     27952     48

 唐密强力灭罪除障解怨殊胜法【不动如来忏悔真言】,含灭罪手印!

 4个月前 (04-13)     7249     3

 每批饼干由修过百万药师圣号的师兄加持上万遍!

 3个月前 (05-06)     2132     0

 戒邪淫:你还需要借助国家部门强大的力量—— 举报色情信息入口!

 2个月前 (06-10)     1221     0

 每天落实八件修行事,身心运势必有效验 !

 2个月前 (06-11)     2309     0

 敬饮一切众,共渡般若船—持本茶!

 4周前 (07-15)     658     0

群规不看容易被踢!

 2年前 (2020-05-12)     21698     40

现代因果实录文章导航

 2年前 (2020-05-08)     3142     0

1