Skip to main content

影音

 赐福天官指定文章:你可能是大富大贵的命!因为做了这些事扣没有了!

 1年前 (2021-12-20)     43776     48

 久别重逢!一起来一日万里地成长,可好?!

 11个月前 (05-01)     10050     0

 每批饼干由修过药师法门的师兄念药师灌顶真言加持上万遍!

 11个月前 (05-06)     6715     0

 敬饮一切众,共渡般若船—持本茶!

 9个月前 (07-15)     3233     0

 【赞佛仪轨】拜读均可受益!附感应截图

 5个月前 (10-20)     19858     0

 行愿阁必修之法:能令福德日夜增长的【十重功德铠】。愿君披满功德铠,旌旗十万赴莲池!

 2个月前 (01-23)     9171     0

现代因果故事音频

 2年前 (2021-05-01)     4009     0

据说听完这些音频会少走很多修行的弯路!

 2年前 (2020-12-29)     18753     2

1