Skip to main content

关于我们

 让成长一日千里的【行愿阁】群修行体系

 8个月前 (05-23)     22629     13

 恭请各位师父大德各个佛教团体群组爱国佛子用此咒加持此护国息灾法刀!后附加持法刀的感应!!

 1个月前 (12-09)     18770     17

关于行愿阁群解散的说明

 1个月前 (12-13)     8484     216

群规不看容易被踢!

 2年前 (2020-05-12)     15739     39

现代因果实录文章导航

 2年前 (2020-05-08)     2304     0

1