Skip to main content

最新发布

 人生各种不顺必看!来,先盘点福报!

 6个月前 (12-20)     24078     46

 唐密强力灭罪除障解怨殊胜法【不动如来忏悔真言】,含灭罪手印!

 3个月前 (04-13)     5242     3

 每批饼干由修过百万药师圣号的师兄加持上万遍!

 2个月前 (05-06)     1223     0

 戒邪淫:你还需要借助国家部门强大的力量—— 举报色情信息入口!

 3周前 (06-10)     577     0

 每天落实八件修行事,身心运势必有效验 !

 2周前 (06-11)     1005     0

 这是一个实修的直播间,跟着落实必然受益!

 3天前     210     0

有此【甘露妙宝 】 喝个水都能消业,得到加持和净化。。。。

 2年前 (2020-05-07)     2213     11

有很多人自以为是佛弟子,其实不是,他们真实的身份是.......

 2年前 (2020-05-07)     893     0

遭到不公正待遇,便想报复。此等心,如何解?

 2年前 (2020-05-07)     879     0

火供观因果案例15 ------------ 2016.09.15

 2年前 (2020-05-07)     1112     0

火供观因果案例14 ------------ 2016.09.15

 2年前 (2020-05-06)     1090     0

火供观因果案例13 ------------ 2016.09.15

 2年前 (2020-05-06)     1220     0

地藏王菩萨圣诞,祈福超度火供法会2016.08.31结束后 -------- 群师兄们的梦境感应集合

 2年前 (2020-05-05)     983     0

火供观因果案例12 ------------ 2016.08.31

 2年前 (2020-05-05)     1249     1

火供观因果案例11 ------------ 2016.08.31

 2年前 (2020-05-05)     1399     0

火供观因果案例10 ------------ 2016.08.31

 2年前 (2020-05-05)     1131     0

火供观因果案例09 ------------ 2016.08.31

 2年前 (2020-05-05)     1201     0

火供观因果案例08 ------------ 2016.08.31

 2年前 (2020-05-05)     1335     0

火供观因果案例07 ------------ 2016.08.31

 2年前 (2020-05-04)     1396     0

首页 上一页 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 下一页 末页